Primera Hora

Águila calva ataca a Donald Trump en sesión fotográfica

Published: Thu Dec 10 2015 12:24am UTC